• T3. Th5 24th, 2022

Cách cài đặt camera Srihome

Camera Srihome là camera quan sát trong nhà hỗ trợ điều khiển từ xa 360°, hỗ trợ theo dõi vật chuyển động, giám sát và điều khiển từ xa qua mạng internet.