• CN. Th5 22nd, 2022

Lợi ích của camera giám sát

Theo một ước tính, sẽ có khoảng 1 tỷ camera giám sát được sử dụng trên toàn thế giới vào năm 2021. Khoảng 65% số camera này được lắp đặt ở Châu Á. Việc triển khai công nghệ này đã tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong hoạt động giám sát của nhà nước, sự gia tăng đáng kể trong các phương pháp giám sát và kiểm soát xã hội tiên tiến, và một loạt các biện pháp phòng chống tội phạm trên toàn thế giới.

Camera quan sát hay camera giám sát, camera an ninh (Closed-circuit television – CCTV) là việc sử dụng các máy quay video để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể, trên một số màn hình giới hạn.

Việc giám sát công chúng bằng camera quan sát là phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới. Gần đây, công nghệ CCTV đã được nâng cao với sự chuyển hướng sang các sản phẩm và hệ thống dựa trên Internet, và các phát triển công nghệ khác. Từ giữa những năm 1990 trở đi, các sở cảnh sát trên toàn quốc đã lắp đặt ngày càng nhiều camera ở các không gian công cộng khác nhau bao gồm các dự án nhà ở, trường học và các sở công viên. CCTV sau đó đã trở nên phổ biến trong các ngân hàng và cửa hàng để ngăn chặn hành vi trộm cắp, bằng cách ghi lại bằng chứng về các hoạt động tội phạm.

(Theo WIKIPEDIA)